Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kul Himmet Şiirleri
#21
(21)

Düştüm Muhammed Ali’nin izine
Şahın eşiğine düştüm sabahtan
Kudret kandil[ler]i urur yüzüne
Yüzüm tabanına sürdüm sabahtan

Düldül ile Kamber gevher saçıyor
Fatma muhabbete meyil katıyor
Dost bağının bülbülleri ötüyor
Dillerine sebak verdim sabahtan


Hasan bahçesinde gül bazar eder
Hüseyin [de] bülbül gibi zar eder
Zeynel sevdiğine [bin] niyaz eder
Şöyle bir katara uydum sabahtan

İmam Bâkır sevdiğimdir yârimdir
İmam Cafer üstadımdır pirimdir
Musa Kâzım Rıza sözün şirindir
Şöyle bir katara uydum sabahtan

Takî Nakî ders verirdi okurum
Askerî’yim dost bağında şakırım
On iki çilede mutaf dokurum
İndirdim destgahı kurdum sabahtan

Çağıralım Hacı Bektaş pirime
Aldı sancağını çıktı Urum’a
Ağlarken bir melek geldi seyrime
Hâlimi hatrımı sordu sabahtan

[Çağır] Kul Himmet’im Mehdî dedeme
On iki imam[la] Gani Huda’ma
Havv’Ana ile Hazret-i Âdem’e
Yetmiş iki dili verdi sabahtan
______
 Aşığın hikâyesini durmaksızın feryat eden bülbüle değil, sessiz sedasız can veren pervanelere sor..
Ara
Cevapla
#22
Kudretten yaratmış seni Hak Teala
Ne güzel irengin var[dır] elmalar
Senin durağındır cennet-i a‘lâ
Ne güzel irengin var[dır] elmalar

Pirim himmet etti bir dalda bittin
Al yeşil kırmızı irenkler tuttun
Cebrail getirdi tercüman ettin
Ali’ye tercüman gelen elmalar

Sen [bir] elmasın seni taşladılar
Kesüben bir ağaca aşladılar
Hak katında günahın bağışladılar
Günahlara bedel olan elmalar

Aşkından hasıl oldu [bu]
Zülfikar Beline kuşandı
Ali gibi er Bir adın Seyfullah Allahu Ekber
Kan döküp de cana kıyan elmalar

Misalin cennettir müşk ile anber
Haysiyyeti sende buldu peygamber
Eti Fatıma’dır kabuğu Kamber
Muhabbet binası olan elmalar

Kul Himmet’im [eydür] vahdeti dinden
Evliya[lar] hasiyyet buldu senden
Bir rengi Mevali bir rengi candan
Şah önünde dâra duran elmalar
______
 Aşığın hikâyesini durmaksızın feryat eden bülbüle değil, sessiz sedasız can veren pervanelere sor..
Ara
Cevapla
#23
-23-


Aynayı aldım [da] baktım yüzüme
Sevdikçe sevesim gelir Ali’yi
Baktıkça Ali’m görünür gözüme
Sevdikçe sevesim gelir Ali’yi

Yanalım hey deli gönül yanalım
Arayalım derde derman bulalım
Seven canlar ile hemdem olalım
Sevdikçe sevesim gelir Ali’yi

Gönül kuşu pervaz urup uştukça
Kalkıp havalanıp yere düştükçe
Muhabbetin deryaları coştukça
Sevdikçe sevesim gelir Ali’yi

Mürabbi[nin] müsahibin gediği
Âşina peşine çiğildeş kurduğu
Muhammed’in lahmik lahmi dediği
Sevdikçe sevesim gelir Ali’yi

Muhammed’in muhabbeti kadimdir
Kırklar makamında biri hâdimdir
Üstadımdır mürşidimdir pirimdir
Sevdikçe sevesim gelir Ali’yi

Seher yelinin zülfünü eğdiği
Kanber kul olup boynunu eğdiği
Çalab[’ın] arslanım deyü öğdüğü
Sevdikçe sevesim gelir Ali’yi

Kızıl yakuttan kadeh elinde
Saki [kevser] sunar cennet gölünde
Nakırdan tac başta kemer belinde
Sevdikçe sevesim gelir Ali’yi

Fatıma’dan Hasan Hüseyin oldu
İmam Zeynel şu âleme zeyn oldu
Muhammed Bâkır aynıma ayn oldu
Sevdikçe sevesim gelir Ali’yi


İmam Cafer tarikidir tarikim
İmam Musa-i Kâzım’dır habibim
Şah Ali Rıza’ya[dır] muhabbetim
Sevdikçe sevesim gelir Ali’yi

Muhammed Takî Ali en-Nakî’ye
Hasan el-Askerî Rabb-i Gani’ye
Evvel ahir şu dünya-yı fâniye
Sevdikçe sevesim gelir Ali’yi

İmamların muhabbeti candadır
Hulkı Muhammed Mehdî sendedir
Kul Himmet’im her eksiklik bendedir
Sevdikçe sevesim gelir Ali’yi

-24-


Münkir men pirime inkâr değilim

Pirim serverimdir İmam Hüseyin
Hanedan düşmanına yâr değilim
Pirim serverimdir İmam Hüseyin

Muhammed’dir iki cihanın şahı
Ali’dir âşıkların kıblegâhı
Şah Hasan şunda kudret-i İlahî
Pirim serverimdir İmam Hüseyin

Dillerde yadigâr söylenir adı
Gönlümün evinde taht-ı bünyadı
Zeynel Âbidin balkıyıp nur idi
Pirim serverimdir İmam Hüseyin

Muhammed Bâkır’ın gönlü ganidir
Âşıkların can içinde canıdır
Şefaat isterler mürvet kânıdır
Pirim serverimdir İmam Hüseyin

İmam Cafer’dir gönlü[mün] hemrahı
Musa-i Kâzım’ın haktır dergâhı
Ali Musa Rıza müminler şahı
Pirim serverimdir İmam Hüseyin

Takî’ye kul olduk Nakî’ye kemter
Pirim seyyidim[dir] Hasan el-Asker
Düldül’ün Zülfikar sahibi Kamber
Pirim serverimdir İmam Hüseyin

Kul Himmet içtiği doludur demdir
Pirim on ik’imam irşadı tamdır
İsmi Ali’dir düvazdeh imamdır 
Pirim serverimdir İmam Hüseyin 
 
-25-

Sabahtan sabahtan ötüşür kuşlar

Allah bir Muhammed Ali diyerek

Bülbül[ler] gül için figâna başlar

Allah bir Muhammed Ali diyerekKısmetimiz kıble[miz]den verilse

Arının hevası vardır balına

Veysel Kara gitti Yemen iline

Allah bir Muhammed Ali diyerekDüldül Kanber Fatma durdu duaya

İsa bir kahr ile gitti havaya

Şehriban soyundu bindi deveye

Allah bir Muhammed Ali diyerekBiz çekelim imamların yasını

Dinleyelim gerçeklerin sesini

İmam Hasan içti ağı tasını

Allah bir Muhammed Ali diyerekMümin olan inc’elekten elenir

Talip olan Hak yoluna dolanır

İmam Hüseyn al kanlara belenir

Allah bir Muhammed Ali diyerekİmam Zeynel parelendi bölündü

[Ol] İmam Bâkır’a secde kılındı

Cafer-i Sadık’a erkân çalındı

Allah bir Muhammed Ali diyerekGönül kuşu bulamamış yuvası

Serimizden gitmez şahın sevdası

Musa Kâzım Ali Rıza duası

Allah bir Muhammed Ali diyerekTakî ile Nakî bir oldu gitti

Hasan el-Askerî nur oldu gitti

Mehdî mağaraya sır oldu gitti

Allah bir Muhammed Ali diyerekKurân Muhammed’in virdine düştü

Dört kitap yazıldı dördüne düştü

Kul Himmet Ali’nin derdine düştü

Allah bir Muhammed Ali diyerek


-26-

Deryanın dibinde bir cemal gördüm

Oturmuş üç kişi bir manâ söyler
Medet mürvet dedim dârına durdum
Kırkların sevdiği irfanı söyler

Ne günbed ne dev ne peri var iken
Öküzü götüren balık yok iken
Yer gök cümle âlem [dolu] su iken
Deryayı denizi ummânı söyler

Gelin şu kırkların meyinden için
Kin kibir bağlaman özünü seçin
Halil’in arştan indirdigi koçun
İsmâil’e inen kurbanı söyler

Cebrail kuş olup nura konunca
Hakk’ın rahmeti [de] yere yağınca
Div Ali[’yi] görüp inileyince
Üç yüz yıldan giden zamanı söyler

Selman ol oğlanı götür çiğninde
Zühre’yi nişan gösterdi alnında
Kul Himmet Ali’nin zihni hâlinde
Ol vakt soruştuğu zamanı söyler

-27-

Saki[nin] elinden bir dolu içtim

Şerbetim Muhammed Ali’den oldu
Muhabbetten Muhammed’e eriştim
İrfanım Muhammed Ali’den oldu

Hasan Hüseyn’dir anlar ezelden
Anları severiz kalu belîden
Medet Muhammed’den mürvet Ali’den
Muhabbetim Muhammed Ali’den oldu

İmam Zeynel’in zülfüne bağlandım
Muhammed Bâkır’ı sevdim eğlendim
[Ol] İmam Cafer’den erkân öğrendim
Erkânım Muhammed Ali’den oldu

Gayretim umarım Musa Kâzım’dan
Rıza’ya raz’oldum kendi özümden
Sevdiğim gitmez gönülü gözümden
Severim Muhammed Ali’den oldu

Muhammed Takî’dir Ali en-Nakî

Hasan el-Askerî çeşmim çerağı
Menim de şad oldu gönlümün bağı
Şöhretim Muhammed Ali’den oldu

Muhammed Mehdî ol sahip zamane
Anları sevenler kalmaz gümane
Hak nişan kurmuştur kâmil insana
İnsanım Muhammed Ali’den oldu

Kul Himmet’im eydür günahım çoktur
Canım bir emanet tende konuktur
Söyleyip söyleten dinleyen Hak’tır
Mezhebim Muhammed Ali’den oldu

-28-

Hızır nebi güruhuna uğradım

Miracda Muhammed’in yolu gibi
Aşk oduyla ciğerimi doğradım
Çalkanırım kudretin gölü gibi

Kudret[in]den nurlar yağar kuluna
Armağan ilteyim güzel pirime
Şah-ı Merdan şevki değdi serime
Aklım sersem gezmişim deli gibi

[Şah] Ali bir kumral sarı kişidir 
Cümle[ten] hünerler anın işidir
Meydanda çalışan gazi başıdır
Cihana er gelmedi Ali gibi

Hüseynîler yaralarım sızılar  
Talip olan mürşidini arzular
Kırk perdeli naylar gibi bozular
Ali’nin Kanber adlı kulı gibi

Düldül’e bindi Zülfikar sokundu
Alaylar bozuldu tuğlar tokundu
İslâm dini çağrıld’ezân okundu
Bismillahirrahmanirrahimin fâili gibi

Kul Himmet gevherin dost yoluna harca
Sen alma nâmerdden tiz ister akçe
Hiçbir para kesmez Zülfikar borca
Cihana er gelmedi Ali gibi

-29-

Yemen illerinden bir dev yürüdü
Hiç kimse duymadan duyardı Ali
Fukaraya malın sadak’ederdi

Cömert idi mala kıyardı Ali


Gah şad olup [da] kendi gülerdi
Nefesiynen Zülfikar’ı bilerdi
Seksen bin küffara kılınç çalardı
Âlemi kan ile boyardı Ali

Doksan bin kâfire vardım demezdi
Öcünü alıp hayfın[ı] komazdı
Kırk gün kırk gece taam yemezdi
Yedi hurma ile doyardı Ali

Dervişler hırkasın bürünür idi
Yezidlere heybetli görünürdü
Cem içinde yeşil sarınır idi
Gazada kırmızı giyerdi Ali

Kul Himmet’im eydür nideyim bağı

Muhammed Mekke’den bindi Burağ’ı

Medine’dir Muhammed’in durağı
Uyurdu Muhammed uyardı Ali

-30-

Hak Muhammed Ali geldi dilime

Kalma günahlara mürvet ya Ali

Umarım şefaat eyle kuluna

Kalma günahlara mürvet ya AliHatice Fatıma mihr-i muhabbet

Şu ednâ kuluna sen eyle hürmet

İmam Hasan İmam Hüseyin mürvet

Kalma günahlara mürvet ya AliGelin Zeynel Âbidin’e varalım

Derdimizin dermanını bulalım

Doksan bin erlere yüzler sürelim

Kalma günahlara mürvet ya Aliİmam Bâkır imamların serveri

İmam Cafer her dertlerin dermanı

Dilerim çektirme âh ile zarı

Kalma günahlara mürvet ya AliMusa-i Kâzım’dan İmam Rıza[’ya]

Çok imiş günahım ne diyem size

Umarım şefaat eyleye bize

Kalma günahlara mürvet ya AliTakî ile Nakî deminde durdum

Hasan el-Askerî’ye yüzüm sürdüm

Settar’a sığındım dârına durdum
Kalma günahlara mürvet ya Ali

Kul Himmet’im tamam oldu sözümüz
Muhammed Mehdî’ye var niyazımız
On ik’imamlara bağlı özümüz
Kalma günahlara mürvet ya Ali

______
 Aşığın hikâyesini durmaksızın feryat eden bülbüle değil, sessiz sedasız can veren pervanelere sor..
Ara
Cevapla


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 6 Ziyaretçi