Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Reya Heq / Hakk Yol, İkrar, Rızalık Ve Hakikat
#1
Hakk Aşkı, Xizir Hikmeti, Pirim Seyit Nesemi Nefesi İle…

Reya me Reya Heqe, çar gevher ikrar digrin reçe rast dikin, Heq ser wi ikrare te meydane, ev meydan Reye, Reya me Reya Heqe, Re ser iqrare çerx digre, iqrar u rıza tune reji tune. Reda Pir ji Talive, Murşid ji Talive, Raber ji Talive, Taliv ji Talive,  Heq ji talive, her can “Dest bi dest, dest bi heq” çerx digre. Kes be Taliv nine, be Taliv Re xwe, rast nake.

Reya Heq/ Hakk Yol İkrar Yolu, Talip olma yolu, cümle varlığın birbirine niyazı ve Hakk aşkı ile birbirine Xizir olma, Talip olma olarak dile, manaya bürümüş kendini. Talip olmadan yol yürünmez. Talibi olmayan yolda meydan kuramaz. Talipsiz Mürşit, Pir, Rayber olmaz. Talip yolun esası canın mührüdür. Yol esastır. İlk gayretin Külli halin cismi manası Hakk ve Hakk bu cismi manaya Taliptir. Mürşit de Talip, Pirde Talip, Rayberde Talip, Talip de Yola Talip, Yol uludur. Talip yolun çerağı Yücedir. Yol Talip Yoludur. Cümle varlık ikrarlı olarak Hakk Yolda Taliptir. Bu Yolda Hakk da Taliptir.

Hakk Yol Alevilik kendini varlığın ilk gayreti, ilk ışık ile başlatır. “Xu ikrare, Xuda Çar Gevhere, Xizir Çar Gevhere Ra Çerx u Pervaze” – Çar Anasırdan bir Libasa büründüm Hakk diye göründüm” kelamı bu mananın hali. Yol esaslı zaman ve varlığa ve Hakka birlik halinde bakar. Zamanı ayırmaz. Hal Yoldur. İkrarlı Talib olunan, İyilik çarkı olan Yol, Xizir gayreti ile sürek alır. Cümle varlık birbirine çemberdir. Tüm Kainat Semah halindedir. Harı doğuran, Cem(Birlik) olup, Cemre( Yolda bir olanlar) doğururlar. Hakk Deryası,(Külli Kainat)  Xizir Çarkı (Külli Gayret) olarak Çark-ı Pervazın hali ise Reya Heq/ Hakk Yoldur.

Her can ancak Rahme düşer ise görünür manaya kavuşur. Şire(Süte) gelir. Suret bulur. Şirden gelen Şirin(Süt) Yasasını, Rahmin Yasasını, Hakk Yasasını işletir. Buna Müminler(Kulli inananlar) Şirhat( Sütten suret bulanlar) Şeriat demiş. Yol ise dört kapının ilkini Hakk yasasını yaşamak ve korumak için Şirhat, Şirkêt, Şeriat kapısı olarak nişan etmişlerdir.  Hakk görmek ve görünmek ise. Rahmin taşıyıcısı Ana/ Daye / Ma tüm talip olmuşların Mürşidi makamındadır. “ Dest Li Daye, Eşq Li Daye, Şewq Li Daye – Raa Ma Raa Heqo – Yol Anadır, Ana Mürşid-i Kamilullahtır.” Kainatta bir çembere, ceme, cıvata girmemiş olan varlık şekilsizdir. Talip olma gayreti gösterememiştir. Bu nedenle yola Talip olamamış Cemre olamamıştır. Doğumdan sonra doğuma çark olamamıştır. Bu durum Berzahta olma( Doğuma hazırlanma, doğum kapısına yönelme) halidir. Hakk kapısı doğum kapısı ise” bu kapıya ancak ikrarlı olarak, kom olarak, civat olarak, gayret ederek niyaz olursun. Yani hayat gibi olursan, hayat bulursun. “ Can bi rahme ki, xezar rahme ser pişta xwe bar dike” (Can bir rahimde, bin rahmi sırtına yükler.)

Hakk Yol İkrarlık ve Rızalık yoludur. Tarik yaşam ağacının mana bekçisidir. Ocağın mührüdür. Her peygamberin asa sahibi olması aynı vesile iledir. Xiziri hakikatin ölümsüzlüğün, ölümlü elinde milyon donda yeniden doğacağının Moru, Marı, Mührüdür. Doğmak isteyenin mutlak doğurulacağının, Hakk Yasasının kendini tüm zamanlarda mutlak yaşatacağının nişanıdır. O Tarik omurganın nişanı, yer ile gök arasında yeşeren yaşam ağacının nişanı. Lakin; Tarihin tüm zamanlarında Hak ile Nehak mücadelesi süregelmiştir. Hakk Yol zulumat zamanlarda Hakk Yasasını çerağ etmiştir. Xiziri(Hızır) eylem ve Peygamberliksel çıkışlar. Derwişanlar(Manayı dilden gönüle çerağ edenler),  Evliyalar(Evveli, Ahiri bir edenler) Yolu Xiziri(Hızır) gayret  ile korumuş ve taşımışlardır. Bu nedenle “Yol Bir Sürek,Binbirdir”.  124 bin Nebi’nin 18 bin Alemin her eşiği Xizir(Hızır) çarkından geçtikten sonra tüm kimliklerinden arınır ve Hakk Yasasının (Rahim Yasası) koruyucusu, Fedaisi olur. Yol İkrarlık yoludur. Yol Talip yoludur. Yol Rıza yoludur. Hakk Yol Alevilik tüm İnançları birer sürek olarak birlik içerisinde görür. Gayreti ise Hakk Yasasını on temel kural üzerine oturan Hakikati korumaktır. Sapmalara karşı ise içerisine sırlanarak engel olmaktır.

Seni senden bilirim, Bari Xüdadan cuda değilsen…

Yolda birlik olma hali, tüm donları ile civat yapmaktır. Asgari Rızalık temel koşul olarak anlaşılmalı. Yolun esasları yani Hakk Yasası ve Xiziri hakikat temel düstur olarak rehberdir. Bu birlik hali güçlendirme gayretidir. Yoksa nehak sofrasına oturmak için icazetname alma fırsatçılığı olarak anlaşılırsa büyük yanılgı ve hayal kırıklığı olur. Hesabı ise ağırdır. Hakk Yol Halkları gayreti anlamlı görür. Civat temel yaklaşımımızdır. Meselemiz toplumlara Hakikat yürüyüşünde birlikte Çerağ olma gayretini açığa çıkarmaktır. Bu yönüyle önümüzde ki süreçler Xiziri düşün ve eylem gerektiren süreçlerdir. Lakin dört taraftan zora düşenler Alevi inancı üzerinde dejenerasyon yaratarak kendine, nehak çemberine çekmek planları açığa çıkmıştır. Alevi Halkları da bu süreçte küçük yetinmelerden çok, tüm farklı düşünenleri biraraya getirerek büyük resmi görmeli ve buna göre davranmalıdır. Nefsani küçük paylar ancak İnancımızın imhasına zemin olmak olur. Xiziri zamanlardayız. Lakin gün tüm asimilasyon ve yok sayma yaklaşımlarına güçlü karşı duruşu zorunlu kılmaktadır. Bu hal cümlesi için meydan kurulacak Hakikati açığa çıkarma cesareti ve anlayışıdır.

Xizir yardımcımızdır….Bülent Felekoğlu
______
 Aşığın hikâyesini durmaksızın feryat eden bülbüle değil, sessiz sedasız can veren pervanelere sor..
Ara
Cevapla


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi